LL91 - Kristina

LL91 - KRISTINA
Fisk och Skaldjur

Galleri/Bilder

LL91 - Kristina

De bilder som visas här är i mångt och mycket exempel
på en svunnen epok. De kan dock likväl vara av intresse för
den som vill få en inblick i Niklas yrkesutövande över tid.