Filmklipp

Här åskådliggörs det fiske som utövas av LL91 Fisk & Skaldjur AB

Trålning

Fångsttyper: Havskräfta, fisk och nordhavsräka.

En sparsam kommentar till klippet nedan är att det filmades en fantastisk försommardag.

Burfiske

Burfiske med den tidigare LL91 Kristina som var en Selfa Kystsjark på 40′. Båten var i Niklas ägo i nästan 10 år.

Klippet speglar samtliga förekommande moment vid kräftfiske med bur som var LL91 Kristinas ”paradgren” i många år.

På grund av det skifte som skedde med köpet av den nya trålaren så utövas nu detta fiske i mindre omfattning med ”lillbåten” Tuvalie.

Precis som med skarpsillfisket visas här burfisket just bara för att det tillhört en period som varit nog så betydelsefull för Niklas.

Fiskeplats i det aktuella fallet är Gullmarsfjorden.

Hummerfiske

Hummerfiske strax utanför Lysekil.

Trots långt in på säsongen blev det ändå en icke föraktfull fångst.

För den intresserade kan nämnas att fyrarna som skymtar i bild är angöringsfyrarna till Brofjorden.

Vän av ordning kan konstatera att även detta klipp är filmat på den tidigare LL91 Kristina.

Makrillfiske

Makrillfiske med garn strax väster om Lysekil.

Detta fiske utövas på våren och försommaren med ”lillbåten” Tuvalie.

Ansjovisfiske

Reklamfilm från Orkla Foods med den tidigare LL91 Kristina i huvudrollen.

Filmen visar ansjovisfiske eller om så önskas skarpsillfiske.

Slå på ljudet!

(Medge att detta är ett fantastiskt klipp från Orkla Foods)