Om skepparen

En presentation om verksamheten utan att nämna skepparen vore ofullständig.

För att börja från början så visade Niklas redan som liten knatte ett osedvanligt stort intresse för hav och fiske, inspirationskälla var troligtvis hans farbror som är fiskare.

Det massiva intresset fick till följd att föräldrarna köpte en äldre eka. Ekan plastades och vår blivande skeppare startade något som kan liknas vid ett professionellt fiske efter ål. Detta skedde då parallellt med skolgången.

Fisket gav en liten avkastning som genast investerades i bättre redskap och senare även mer ändamålsenliga båtar.

Efter skolgången gällde att på egen hand lära sig att sköta ett småföretag, vilket ju är den verklighet som gäller för en fiskare.

Niklas är en kille som utan överdrift kan sägas ha visat att om man bara följer sin inre övertygelse går det att finna en tillvaro som fullt ut motsvarar de förväntningar man haft redan som liten.

Det bör emellertid tilläggas att det inte alltid varit en enkel ”resa”. Det har ofta varit ett slitsamt leverne, men detta har på intet sätt avskräckt Niklas från att fortsätta på den inslagna vägen.

Ovan sagda kan då sägas vara en liten historisk tillbakablick.

År 2007, då Niklas endast var 20 år gammal, köptes en helt ny norskbyggd Selfa Kystsjark.
Åldern till trots hade han även vid denna tidpunkt tidigare varit ägare till diverse mindre båtar.

Den nyinköpta båten fick beteckningen LL91 Kristina.

Med denna båt utövades ett småskaligt säsongsbetonat fiske. Det dominerande fisket var kräftfiske med bur men även skarpsillfiske med snörpvad och makrillfiske var betydelsefulla inslag.
Hursomhelst var Niklas väl förtrogen med det fiske han utövade.

Som framgår av verksamhetsbeskrivningen införskaffades våren 2017 en nästintill ny trålare.

Detta förändrade givetvis verksamheten i grunden, men fram till dags dato har det fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Med dessa enkla rader är förhoppningen att de som tar del av hemsidan då lärt känna lite bättre den kille som är skeppare på LL91 Kristina.