Burfiske

Filmklippet speglar samtliga förekommande moment vid kräftfiske med bur som var LL91 Kristinas ”paradgren” i många år.

Här visas fisket med den tidigare LL91 Kristina som var en Selfa Kystsjark på 40′. Båten var i Niklas ägo i nästan 10 år.

På grund av det skifte som skedde med köpet av den nya trålaren så utövas nu detta fiske i mindre omfattning med ”lillbåten” Tuvalie.

Precis som med skarpsillfisket visas här burfisket just bara för att det tillhört en period som varit nog så betydelsefull för Niklas.

Fiskeplats i det aktuella fallet är Gullmarsfjorden.