Om verksamheten

Att redovisa en verksamhetsbeskrivning för en verksamhet som är i ständig förändring kräver regelbundna uppdateringar.

Avsikten med denna uppdatering är att spegla företaget på ett förhoppningsvis korrekt sätt våren 2022.

Avstamp eller början på denna beskrivning sker dock redan våren 2017 och anledningen härtill att då gjordes en radikal förändring i verksamheten.

Den norskbyggda Selfa Kystsjark som varit navet i verksamheten sedan 2007 såldes och istället införskaffades en nästintill ny trålare från Danmark.

Köpet fick då som konsekvens att Niklas fortsättningsvis kommer att i huvudsak tråla efter skaldjur och fisk.

För den intresserade ges under menyvalet Trålaren LL91 bild, storlek samt ritning på trålaren.

Burfisket som tidigare varit Niklas signum praktiseras därför i mindre omfattning med ”lillbåten” Tuvalie.

Även på senare tid har Niklas införskaffat fler båtar och skälet härtill är att utöka sina fiskekvoter.

Niklas kan om han så vill titulera sig ”redare”, då han idag är ägare till följande båtar:

LL91 Kristina
FG72 Lagun
LL35 Tuvalie

Trålaren LL91 Kristina är då som förstås numera den klart dominerande båten i verksamheten.

Målsättningen var att göra texten till denna verksamhetsbeskrivning kort, och så har också skett.

Om ni har frågor av allmän karaktär så framgår telefonnumret till både Niklas och Malin under menyvalet Kontakt.