Hitta

Här hittar du oss

För att erhålla en detaljerad kartbild som visar aktuell plats.
Klicka här! Hemmahamn och butik

Klippet nedan visar LL91 Kristina majestätiskt närma sig sin kajplats i absolut mörker. En passande rubricering på klippet skulle kunna vara:
Att angöra en brygga.