Arter som fiskas

Bilderna visar de arter som fiskas av våra båtar.
Information från från Sjömatsfrämjandet fås genom att klicka på bild av intresse.

Anm. Sjömatsfrämjandet arbetar med inspiration, information och utbildning i syfte att öka kunskapen samt konsumtionen av fisk och skaldjur.

Hälleflundra
Hälleflundra
Kummel

Kummel
Långa
Långa
Torsk